Światy poetyckie Tadeusza Sławka

Ewa Bartos | Marian Kisiel

25

zapytaj o produkt

Ewa Bartos | Marian Kisiel

Kategoria:

Opis

5 grudnia 2016 roku Tadeusz Sławek obchodził 70. urodzi­ny. Fakt ten uznaliśmy za dobry pretekst, aby porozmawiać o poezji, od której zaczęła się droga literacka autora Rozmowy. Literacka w tym znaczeniu, że zadomowiona w świecie głosu, słowa, znaczeń ich śladów. Chcieliśmy jednocześnie, by rozmo­wa o poezji stała się rozmową o obecności w poezji – również na Górnym Śląsku. Jak się okazało, linie rozumowań biegły różnymi szlakami, dlatego pisząc o poezji, autorzy wystąpień odwoływali się też do innych form pisarstwa Jubilata: jego eseistyki, prac literaturoznawczych, szkiców z pogranicza literatury, filozofii i teologii. W intelektualnej debacie poezja była jednym z głosów, pośród innych głosów – równorzędnym, a może i najważniejszym. Sympozjum naukowe odbyło się w Centrum Edukacji Kulturalnej w Czerwionce-Leszczynach, a współorganizatorem spotkania był Zakład Literatury Współ­czesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego. Wygłoszone referaty zło­żyły się na wielokrotny portret poety, a dopełnione o szkice inne, tworzą niniejszą książkę.

Śląsk | 2017 | 9788371649523 | 236

Zapytaj o produkt

Bookmark the permalink.
«   |   »