Certyfikat dla małej księgarni

Zawodzianka Patrycja Laskowska jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki “Certyfikat dla małych księgarni” i uzyskała wsparcie finansowe w wysokości 29 998,00 zł z przeznaczeniem na koszty konsultingu i promocji księgarni, koszty stałe utrzymania lokalu księgarni oraz zakup sprzętu i wyposażenia księgarni.

 

 

 

 

 

 

Certyfikat 2021 

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.
«   |   »